Centrul CORG - CognitromOrganizații este parte a companiei COGNITROM și oferă servicii și produse de evaluare-dezvoltare dedicate organizațiilor în întregime și angajaților lor în mod individual. De asemenea, oferim formare profesională de specialitate, acreditată de instituții abilitate. Ne propunem ca, prin intermediul acestui centru, să fructificăm întreaga experiență de peste 14 ani a Cognitrom-ului în crearea și aplicarea de produse IT de evaluare psihologică și e-learning, bazate pe cercetări psihologice riguroase.

Serviciile noastre de evaluare, dezvoltare și consultanță se particularizează contextului din organizațiile-client, găsindu-se soluții punctuale, practice, aplicabile imediat.

  • Servicii
    Multe dintre serviciile CORG se pot livra în regim ”blended”, combinând platforme computerizate de evaluare-dezvoltare cu întâlniri față-n față.
  • Formare profesională
    Expertiza acumulată de specialiștii noștri în domeniul evaluării și dezvoltării personale și organizaționale este pusă în slujba profesioniștilor.
  • Produse
    Produsele CORG de evaluare-dezvoltare sunt destinate organizațiilor care doresc să treacă la un nivel superior din punct de vedere tehnologic, dar și psihologic.